Mærkedage

Niveauer: ● 1.-4. klasse ●● 5. -7. klasse ●●● 8.- 9. klasse

Søgning:
Sorter efter:  Navn  Niveau  Nyeste
Fairy Bread
Fairy Bread
Eleverne lærer at lytte til og læse en tekst med tegninger om den australske tradition Fairy Bread. Eleverne skal selv lave Fairy Bread og fortælle om de kan lide dem eller ej.
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 1
 
Let's Celebrate (3 sider)
Let's Celebrate (3 sider)
Let's Celebrate (3 sider)
Med udgangspunkt i tekster om 9 mærkedage i engelsktalende lande henter eleverne mere viden om en af mærkedagene. Eleverne forbereder en undervisningstime med oplæg og opgaver til den pågældende dag for resten af klassen.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3
 
Special Days of the Year Race
Special Days of the Year Race
Special Days of the Year Race
Eleverne laver en stafetleg om 18 forskellige mærkedage fra engelsktalende lande. Som afslutning henter eleverne viden på nettet, så de kan lave en plakat og mundtligt præsentere en bestemt mærkedag.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Talk like a Pirate Day
Talk like a Pirate Day
Eleverne lærer sørøverord og -navne, og de ser en video med sørøversprog. Alt det skal de bruge til selv at tale som en sørøver. Til sidst synger klassen en sørøversang.
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
Sound file 2
 
Niveau

Niveau 1