Hverdagsliv, familie og skole

Niveauer: ● 1.-4. klasse ●● 5. -7. klasse ●●● 8.- 9. klasse

Søgning:
Sorter efter:  Navn  Niveau  Nyeste
A British School in Denmark
A British School in Denmark
A British School in Denmark
Mange forskellige læse-, skrive- og diskussionsøvelser for par- og gruppearbejde om engelske skoletraditioner, skoleuniformer mm.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3
 
Collect a family game
Collect a family game
Et spil for to personer
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 1
 
Dress Code
Dress Code
Dress Code
Artikler om engelske skoleelevers forskellige oprør mod strikse regler for udseende og påklædning. Argumentationsopgaver og rollespil.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3
 
Driving License
Driving License
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 3
 
Everyday Signs
Everyday Signs
Opgaver med skilte, man kan støde på i hverdagen.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 1
 
Family Words
Family Words
Family Words
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 1
 
Get Ready for School
Get Ready for School
Get Ready for School
Et undervisningsforløb i tre dele, der kulminerer med et sjovt spil, der bl.a træner forskellige verber og handlinger med udgangspunkt i en hverdagsmorgen + træner imperativ og navne for beklædningsgenstande
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Here is my family (3 sider)
Here is my family (3 sider)
Here is my family (3 sider)
Emmas famile. Se video på www.youtube.com/user/pspraktisksprog. Lav det eget stamtræ.
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 1
 
Holiday Lists
Holiday Lists
Holiday Lists
Øvelse, hvor eleverne skal mime ting, man skal medbringe til forskellige slags ferier. Læs sætningerne og sæt det rette ord ind.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

 
Jamie the Busker
Jamie the Busker
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 2
 
Me and My World
Me and My World
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 1
 
Mind your manners
Mind your manners
Mind your manners
Høflighedsfraser og gode manerer i forskellige situationer
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
My Week
My Week
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 2
 
Nick Taylor
Nick Taylor
Interview med en engelsk kostskoleelev
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 3
 
Picture Game
Picture Game
Kig på fotografiet og skriv en historie med hjælp fra de stikord I finder ved at slå med terningerne!
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Rooms in a School
Rooms in a School
Træning af ordforråd: skolefag, aktiviteter, klasselokalet, faste vendinger, stedsangivelser
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 1
 
School Interviews
School Interviews
Interview med elever fra forskellige slags engelske skoler
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 3
 
School Tools
School Tools
School Tools
Forskellige opgaver, der træner ordforråd i relation til klasseværelset.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 1
 
Seeing the bigger picture
Seeing the bigger picture
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3
 
Spare Time Activities
Spare Time Activities
Korte interviews med engelske skoleelever om deres fritidsaktiviteter.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3
 
Students Talking
Students Talking
Lytteøvelse. Lyt til de studerendes snak og notér de forskellige informationer om dem ned.
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
 
Niveau

Niveau 2
 
Teacher and Pupil Jokes
Teacher and Pupil Jokes
En sjov opgave med skolevittigheder, hvor eleverne skal sammensætte det rigtige spørgsmål og svar.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3
 
Text messaging
Text messaging
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Text messaging quiz
Text messaging quiz
Text messaging quiz
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
The shapes person
The shapes person
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 1
 
Timetable Talk
Timetable Talk
Timetable Talk
Forskellige opgaver, der mundtligt og skriftligt træner ord i relation til skoleskemaets forskellige fag og aktiviteter.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Using sound as an inspiration for creating stories
Using sound as an inspiration for creating stories
Using sound as an inspiration for creating stories
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
Sound file 2
Sound file 3
Sound file 4
 
Niveau

Niveau 2
 
Weather and countries
Weather and countries
 
Download her: 
PDF
Sound file 1
Sound file 2
Sound file 3
 
Niveau

Niveau 1
 
Words and expressions - clothing
Words and Expressions - clothing
Skema med britisk-engelske, amerikanske og danske ordlister over beklædningsgenstande med flere forslag til, hvordan arket kan benyttes. ( Se flere opgaver om britisk vs. amerikansk under kategorien USA )
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Words and Expressions - downtown
Words and Expressions - downtown
Skema med britisk-engelske, amerikanske og danske ordlister om byen. Flere forslag til, hvordan arket kan benyttes.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Words and Expressions - professions
Words and Expressions - professions
Skema med britisk-engelske, amerikanske og danske ordlister over professioner. Flere forslag til, hvordan arket kan benyttes.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 2
 
Wordsnake
Wordsnake
Vokabular, der handler om ferie. Træner ordgenkendelse og stavning.
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 1
 
Young teen tribes
Young teen tribes
 
Download her: 
PDF
 
Niveau

Niveau 3